دوره قالب

كاشتهاى سالنى با قالب: اگر با موادگذارى و فرمدهى مشكل دارى و نصب فرمر برات يه كابوس شده، ميتونى با ...

ادامه مطلب

دوره pre nail

اين دوره هرآنچه كه بايد قبل از مواد گذارى ناخن انجام دهيد را، به صحيح ترين و كاملترين شكل ممكن در اخ...

ادامه مطلب